PREGLED ODBORA, POVJERENSTAVA I KOMISIJA IMENOVANIH I IZABRANIH OD STRANE GRADSKOG VIJEĆA

Red.
broj
N A Z I V Red.
broj
N A Z I V
1. ODBORI, POVJERENSTVA, KOMISIJE GRADSKOG VIJEĆA
1.1. MANDATNA KOMISIJA 1.2. ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA
1. Božidar Cik, dipl. ing.
– predsjednik 1.

Stipo Velić, dipl. ing.

– predsjednik
2.

Ivan Gereci 

– član 2.

Mara Mamuza, dipl. defektolog

 

– član
3.

Pavo Jakovljević, dipl. ing.

– član 3.

Ivana Perković

– član
4.

Vedrana Dragičević Borovec

 

– član 4.

Ivan Gereci

 

– član
5.

dr.sc. Ivana Krišto

– član 5.

dr.sc. Ivana Krišto

– član
1.3. ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK 1.4. ODBOR ZA FINANCIJE I PRORAČUN
1.

Darjan Budimir, mag. iur.

 

– predsjednik 1. Ivica Bošnjak, dipl.oec. – predsjednik
2.

Božidar Cik, dipl. ing.

– član 2.

Vlado Šindler

– član
3.

Vedrana Dragičević Borovec

– član 3.

mr.sc. Ana Celjak

– član
4.

dr. sc. Zvonko Novosel – Dolnjak

– član 4.

Stipo Velić, dipl. ing.

– član
5.

Renata Jelečki, mag. prim. educ.

 

– članica 5.

Ivana Perković

 

– član
1.5. ODBOR ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI 1.6. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
1. Marko Salapić
– predsjednik 1. Nikola Tominac – načelnik
2.

Filip Kojundžija

 

– član 2. Jasminka Kokot Bambić  – zamjenica načelnika
3.

Mirko Vidaković

 

– član 3. Mario Vegar – član
4.

Nikola Pavlić

 

– član 4. Dubravko Kavčić – član
5.

Mladen Lekić

 

– član 5. Nikola Rnjak – član
6.

Darijan Levak

 

– član 6. Igor Hrečuk – član
7.

Kristina Perković

 

– član 7. Helena Pancirov – član
8. Stjepan Štefinovec, bacc. ing.agr. – član 8. Sunčana Žuteković – član
9.

Slaven Marinić

 

– član 9. Gordana Kocaj – član
10. Marijo Vinko – član
11. Veljko Bertak – član
1.7. ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNU SKRB 1.8. SAVJET MLADIH
1. Vedrana Dragičević Borovec – predsjednica 1. Maja Matijaš
-predsjednica
2. Bojan Rađenović, bacc. physioth.
– član 2. Luka Perković
-zamjenik predsjednice
3. Marina Remenar
– član 3. Josip Bićanić
– član
4. Petra Jurić, mag.paed.
– član 4. Marija Grgošić
– član
5. Lucija Križić, dipl.paed.
– član 5. Nataša Kuprešak
– član
6. Ivan Marjanović
– član
7. Ante Zvonimir Tustonjić
– član
1.9. KOMISIJA ZA IMENOVANJE I PREIMENOVANJE ULICA 1.10. ODBOR ZA DODJELU NAGRADA I PRIZNANJA
1. Zoran Pandžić, dipl.ing.stroj. – predsjednik 1. Darjan Budimir, mag.iur.
– predsjednik
2. Marko Krznarić, mag.oec.
– član 2. mr.sc. Ivan Šajković
– član
3. Kristina Vukelić
– član 3. Željko Remenar – član
4. Stjepan Kralj
– član 4. Ivica Šafarić – član
5. Krešimir Šantić, upr. prav.
– član 5. Kristina Jelečki,  mag.politologije
– član
1.11. ODBOR ZA POLJOPRIVREDU    
1. Mario Jurić, mag.oec.,
– predsjednik
2. Damir Bogović
– član
3. Lovro Darojković
– član
4. Marijan Rustambeg
– član
5.
Ivan Horvatić, mag.agr.
– član
1.12. POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA 1.13 KOMISIJA ZA DODJELU STIPENDIJA
1. Ivo Kesedžić – predsjednik 1. Matija Sokač, ing.
-član
2. Darko Debeljak
– član 2. Kristijan Peša
-član
3. Dražen Buljić
– član 3. Ana Ivanda
-član
4. Kristijan Karas
– član
5.
Tomislav Šarić, mag.oec.
– član
1.14 ODBOR ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE GRAĐANA 1.15 ODBOR ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PROSTORNO UREĐENJE
1. Marijana Krišto, bacc.radiol.techn. – predsjednik 1.

Stipe Vrdoljak, struč.spec.ing.aedif.

 

-predsjednik
2. Nikolina Mačić
– član 2.

Marko Salapić, bacc.ing.aedif

-član
3. Ivica Franjčić
– član 3.

Ivica Lokmić

 

-član
4. Mateo Remenar
– član 4.

Ivana Perković

 

-član
5.
Vesna Smokrović, prof.
– član 5.

Damir Foretić

-član
Red.
broj
N A Z I V Red.
broj
N A Z I V
2.1. UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA DUGO SELO 2.2. UPRAVNO VIJEĆE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA
1. Krešimir Cvijanović -predsjednik 1. Dean Dragičević
2. Pavo Jakovljević – član 2. Kruno Blažinović
3. Tomica Melić
– član
4. Ognjana Mikletić
– član
2.3. UPRAVNO VIJEĆE SPORTSKOG CENTRA DUGO SELO 2.4. POVJERENSTVO ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA I NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA POSTAVLJANJE KIOSKA I POKRETNIH NAPRAVA
1. Stipo Velić, dipl. ing.
– predsjednik 1. Dean Dragičević

Nikola Tominac

– predsjednik

– zamjenik predsjednika

2. Vedrana Dragičević Borovec
– član 2.  Jadranka Robić

Davor Miljanović

– član

– zamjenik člana

3. Stjepan Štefinovec
– član 3. Mirjana Perković

Zvjezdana Budor Klarić

–  član

– zamjenik člana

4. Hrvoje Šarić
– član
5. Zvonko Kaleb, upr. prav.
– član